Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową, przez Visacom Sp. z o.o. z siedzibą w Nagladach, ul. Żurawia 88, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto, wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Visacom Sp. z o.o. z siedzibą w Nagladach, ul. Żurawia 88, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).